Political Science eBooks Download Read Free Political

E–Kitap [Eski Yunanca Türkçe Sözlük] ï Güler Çelgin

Eski Yunanca Türkçe SözlükHint Avrupa dil ailesinin üyesi Olan Eski Yunanca çeşitli Lehçelere Eski Yunanca çeşitli lehçelere çok zengin bir antik dildir Eski Yunan Latin dilleri ve edebiyatları öğrencileri ve araştırmacılarının yanı sıra Eskiçağ Tarihi Klasik Arkeoloji Yunan Latin Epigrafyası Antik Felsefe Çağdaş Yunanca bilim dallarında öğrenim görenler ve araştırma yapanlar için ayrıca Hukuk Tıp Eczacılık Biyoloji gibi bilim dallarının erminolojisi açısından büyük önem aşıyan Eski Yunanca'nın öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır Osmanlı Dönemi'nde Darül fünun'un öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır Osmanlı Dönemi'nde Darül fünun'un programlarında yer almayan ilk kez Cumhuriyet Dönem. I'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörü arzu ve girişimleriyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öngörü arzu ve girişimleriyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretilmeye başlayan Eski Yunanca bugün başta #Ankara İstanbul Ege ve Akdeniz üniversitelerimizin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümleri olmak üzere çeşitli üniversitelerimizde zorunlu ya da #İstanbul Ege ve Akdeniz üniversitelerimizin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümleri olmak üzere çeşitli üniversitelerimizde zorunlu ya da ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın ülkemizde yaklaşık 70 yıllık bir geçmişinin olmasına ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın ülkemizde yaklaşık 70 yıllık bir geçmişinin olmasına şimdiye değin Prof Dr Suat Sinanoğlu'nun 1953 yılında basılan Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca Türkçe Sö. ,


Zlük adlı bugün ükenmiş durumdaki ETIMOLOJIK SöZLüğü DışıNDA ESKI YUNANCA'DAN TüRKçE'YE BIR SöZLüK YAYıMLANMAMışTıR sözlüğü dışında Eski Yunanca'dan Türkçe'ye Bir Sözlük Yayımlanmamıştır 20000 Maddeden Türkçe'ye bir sözlük yayımlanmamıştır 20000 maddeden elinizdeki Eski Yunanca Türkçe Sözlük yazarın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde uzun yıllardan beri vermekte olduğu Eski Yunanca derslerinin kendisine kazandırdığı deneyimle öncelikle öğrencilerin gereksinimleri göz önünde utularak hazırlanmıştır Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü ve gerek amacı gerek kapsamıyla ülkemizde bir ilk olan gereksinimleri göz önünde utularak hazırlanmıştır Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü ve gerek amacı gerek kapsamıyla ülkemizde bir ilk olan Yunanca Türkçe Sözlük'ün alanındaki büyük boşluğun doldurulmasına katkı sağlaması hedeflenmekted.

Güler Çelgin ☆ 4 review