Political Science eBooks Download Read Free Political

Diwan Dîwana heftem Hêvî (READ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tê Cegerxwînê delal nek tenê aza wê lê usa jî xwendevanê diniyalikê wê bi tercima zimanê xwe ezberê aza wê bixunin lê jî diniyalikê wê bi tercima zimanê xwe ezberê û pê kêfxweş bibin çimkî biniyata helbestên Cegerxwîn ew delaliya emir e delaliya jiyîna mirov eOrdîxanê Celî. ,


Bestêd xwe Ev e mezinaya Cegerxwîn û bîr û BAWERIYA WîXêN JI HELBESTêN WATANPERWARIYê û şORIşGIRIYê CEGERXWîN şAYîREKî wîXên ji helbestên watanperwariyê û şorişgiriyê Cegerxwîn şayîrekî e şayîrê hub û hezkirinê e Ew nemir e bona gelê xwe û ez bawer ye Ew nemir e bona gelê xwe û ez bawer wekî wê ew roj bê çaxê ko helbes. Têma welêt tema kurd û Kurdistanê têma şorişê û serxwebûna gelê me
pirsa xwendinê û 
xwendinê û neyariya û bebextiya dijminê gel pirsa dostiya û biratiya hemû gelê cînar û têma înternasîonalîzmê Cegerxwîn her dem bebextiya dijminê gel pirsa dostiya û biratiya hemû gelê cînar û têma înternasîonalîzmê Cegerxwîn her dem binyata hel.

Download Diwan Dîwana heftem Hêvî

Diwan Dîwana heftem Hêvî