Political Science eBooks Download Read Free Political

EKitap İndir [Erbain Yazar İsmet Özel]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verme hakk n elde bulundurmak Erbain i ilk kez lisede kitap okuma yar mas i in okudum Hayat mda ba ma daha k t ne gelebilir diye d nd m y llarda kafama d t i te Daha "k t gelebilir DTabii o zaman pek anlamad m 4 y l sonra do um g n "t gelebilir DTabii o zaman pek anlamad m 4 y l sonra do um g n hediye geldi Haydaaa Neyse efendim ba lad k okumaya G zel ve karma k diye tan mlayabilirim Baz iirlerine ger ekten vurgunum Erbain den nce Cellad ma G l mserken i okumu tum A inay m o una Kendi sesiyle kaydettiklerini dinleye dinleye de ezber yapm z Bir s re sonra daha kolay gelmeye ba lad ama hala tam anlam yla kavrayamad m yerleri ok fazla zel bana hep Albert Camus ile Sartre gibi Dostoyevski ile Hz Ali ortas nda gelmi tir Her okudu um kitab nda bir Frans z eseriymi gibi d n yorum Evet thilal sanc lar bu diyesim geliyor Anla lmamaya al mak onu

Farkl Tan Sakınmaya Vaktim 
Tan sakınmaya vaktim bir beyaz aygırla taşardım derin göllerden Bir gebe kısrakla kaçardım derin ormanlaraGüneşin zekasıyla doymak isterdim Kaba solgun kağıtlar sunardı şehrin insanı banaKitabın İçinde. .

Rmak Ya amay bileydim yazar m yd m hi iir G ne i do urarak iir kitab bitirmek Karl Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyand rmak iirini kitab okumay d nm yorsan z da bulun okuyun bence ok etkileyiciydi Siirlerin rengini secemedim Yani her airin bir rengi vard r onun da kendine zg bir rengi varolmal Ben hissedemedim Elbet bir hinlik vard r seni sevi imde ok air okudum hi birinin dizelerini mezar ta ma kendi ellerimle yazmay arzulamad m Ba ka ne s yleyeyim ne s Ylenebilir Smet Zel Air smet zel air zamanlar k rk ndayd ehre muhalif da lara hasret ba hep g ky z nde kravatl bir ma lup Hayat trafi inin hararetli yolcusu Sollamay seven emniyeti daha ok seven s zde s rg n Mataras ndaki tuzlu su ile uzun yola h k ml "Yken K Sa Yoldan Rahata Erme Tela "k sa yoldan rahata erme tela mayil modern Samsa bir nevi air haz r ol *RAHAT YOK OY. KTADıRARKA KAPAKBEN NE BüYüK BIR *yok Oy. KtadırArka KapakBen ne büyük bir bakmış olmalıyım ki hayataGörmedim orda çinko damlar ve plastik sürahilerin tanrısınıYerimi yadırgadım Yerim olmadı zaten kendi mezarımdan başkaÇılgının biri sanılmak. T rkiye nin en iyi airi olarak oradas n "demek ki Her eye ra men mutlu olmal s n nk fkeni ve her eyini elik gibi parlak g "ki Her eye ra men mutlu olmal s n nk fkeni ve her eyini elik gibi parlak g sa lam m sralar halinde birbiri arkas na i leyebiliyorsun Bir ok gen adam bir ok sevgili k z senin m sralar nla bilenerek silahlanacak En umutsuz zamanlar nda senin m sralar n onlar n y re
Ine K Serpecek Stanbul Daki 
k serpecek stanbul daki Polisi kararg h n n da duvarlar na yazd klar gibi daha bir ok h crelerin duvarlar n onlarla donatacaklar Ya ad m z hayat n karga al ndan kar p getirdi in p r l p r l iirler bir silah gibi elden ele dola acak yiye g zele namusluya olan inanc m z peki tirecekMu ta askerlik yapan smet zel e Ataol Behramo lu ndan 1969 iir kitaplar n n oldu u raf ma bakarken elim hep sana gidecek san r mBir arkada da yle demi ne hakl Oy verme hakk n elde bulundu. Bu kitapta şairin kırk yaşına kadar yazıp yayınladığı; Geceleyin Bir Koşu 1966 Evet İsyan 1969 Cinayetler Kitabı 1975 Celladıma Gülümserken 1984 Adlı Kitaplarında 1984 adlı kitaplarında bazı dergilerde yer alan şiirlerinin tümü bulunma.

Characters ¼ PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ İsmet Özel

The Dark Edge of African Literature Alien Refuge Clans of Kaluor The Longest Fight Routledge Library Editions: African American Literature
.
Erbain Author İsmet Özel